Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

21 June 2022, kl. 00:00, Digitalt

VD-programmet

VD programmet

Det finns 3 arbetsgrupper inom Creative North (grupp 2, 4 och 5) som arbetar med olika utvecklingsfrågor som de deltagande företagen har lyft fram som viktiga utvecklingsområden. Möten sker före sommaren den 16/6 avseende grupp 4, 21/6 avseende grupp 5 och 29/6 avseende grupp 2.

Evenemang av

Creative North

Datum (första dag)

Plats

Zoom